TRI is de afkorting van Technologie, Restauratie en Innovatie.

Het ingenieurs- en studiebureau Triconsult is ontstaan als spin-off bedrijf van KU Leuven Research and Development (R&D) en heeft als belangrijkste activiteiten het onderzoek van de standzekerheid, de versterking en de consolidatie van gebouwen en structuren, alsook de studie, het onderzoek en de ontwikkeling van materialen en componenten, in de meest brede betekenis. Door deze geïntegreerde aanpak onderscheidt Triconsult zich van de traditionele ingenieursbureaus.

Eén van de belangrijkste opdrachten van Triconsult is de ondersteuning van de werken in verband met monumenten en landschappen, evenals problemen van milieugeotechniek en van waterbouw. Elk essentieel aspect van een specifiek probleem wordt het onderwerp van studie, onderzoek en advies, gaande van ontwerp en stabiliteitsberekeningen tot supervisie en coördinatie van versterkings- en consolidatie-ingrepen. In dit kader voert Triconsult ook bodemonderzoek uit, gebruik makende van alle noodzakelijke methoden voor monstername en beproeving.

Een ander belangrijk werkterrein van Triconsult is de controle op en het onderzoek naar de kwaliteit van materialen en procedures, waarbij de nieuwste technieken voor destructief en niet-destructief onderzoek worden aangewend. Samenhangend hiermee bezit Triconsult de kwalificaties voor de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe technologieën voor het onderzoek van materialen, componenten en structuren.